Annonse

Aksepterer politisk reklame på radio

25.08.2021 - Kyrre Dahl - Mer om Diverse

Norske velgere er negative til politisk reklame på SMS, mens radio går greit for de fleste.


Illustrasjon - Foto: Pixabay

Norske velgere er blitt betydelig mer skeptiske det siste året til bruk av personlige data for å målrette politisk reklame i sosiale medier. – De unge er generelt langt mer positive enn de eldre til politisk reklame, men vi ser en økende skepsis til markedsføring basert på personlige data, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Medietilsynets rapport om politisk reklame i sosiale medier er basert på en landsrepresentativ spørreundersøkelse gjennomført i 2020 og 2021, og en kvalitativ undersøkelse blant en gruppe unge som var førstegangsvelgere ved kommunestyre- og fylkestingsvalget for to år siden.

De under 26 år er generelt mer positive enn eldre aldersgrupper til politisk reklame uavhengig av kanal, viser Medietilsynets spørreundersøkelse. Det gjelder særlig i sosiale medier, der litt under halvparten i gruppen over 26 år er negative til å få politisk reklame, mot nesten tre av ti i gruppen under 26 år.

– De unge oppfatter politisk reklame i sosiale medier som en viktig kilde til informasjon om hva de ulike partiene står for, og ønsker seg flere faktaorienterte reklamer, sier Velsand. I befolkningen generelt er flest negative til politisk reklame på sms (åtte av ti), fire av ti er negative til slik reklame i sosiale medier og tre av ti er negative til politisk reklame på tv, radio og i nettaviser, ifølge Medietilsynets undersøkelse.

Medietilsynet har også kartlagt velgernes holdning til bruk av personlige data til å målrette politisk reklame. – Også her ser vi aldersforskjeller, der flere eldre enn yngre er negative. Det er også interessant at flere er blitt mer skeptiske til å bruke personlige data på denne måten i løpet av det siste året, sier Velsand. Mens 16 prosent av alle spurte mente det var greit å bruke personlige data til målrettet politisk reklame i mai/juni2020, var andelen falt til 6 prosent i august 2021, omtrent én måned før høstens stortingsvalg.

I Norge er det forbudt med politisk reklame på tv, blant annet fordi tv har stor gjennomslagskraft og kan favorisere ressurssterke partier. I sosiale medier er politisk reklame derimot tillatt. Det er også tillatt med politisk reklame på radio, og bare 36 % av de spurte er negative til å høre slik reklame på radio eller podcast.

  • Mer om: Diverse

  • Følg oss:     -  RSS:


    Annonse

  • Personvern: Radionytt.no samler ikke inn informasjon om brukere, med unntak av ved selvvalgt påmelding av nyhetsbrev.

    Annonse