Annonse

Hvorfor er FM-slukking fortsatt et tema?

RADIONYTT.NO - 04.09.21 - KOMMENTAR

Det høres nesten vanvittig ut, men FM-slukking er fortsatt viktig for mange politikere og myndigheter. Spørsmålet er hvorfor? Redaktør Kyrre Dahl kommenterer...

Kyrre Dahl - Foto: Privat

Det er ikke rikskanalenes FM-slukking vi her snakker om. I 2017 slo NRK, P4-gruppen og Bauer Media av sine FM-sendere og har siden sendt kun digitalt, med DAB som kringkastingsnett. Lokalradio utenfor storbyene fikk lov til å fortsette på FM, mens Stortinget vedtok forbud med kommersiell lokalradio i storbyene, i et vedtak som trolig ville ført til jubel hos lederne av Nord-Korea.

I første omgang fikk lokalradioene forlenget sine FM-konsesjoner ut 2021, men det er allerede vedtatt at lokalradio skal få lov til å fortsette å sende på FM fram til 2027. I den sammenheng har Kulturdepartementet kommet med et forslag til nye rammevilkår, som er sterkt inngripende for de alle og spesielt for de få lokalradioene som fortsatt sender på FM i storbyene.

Der foreslås det blant annet et rent forbud mot reklame på FM i storbyene. I 2017 ble det innført en maksimumsgrense på 135 000 kroner årlig i reklameinntekter. Det høres ikke så mye ut, men for små nisjeradioer som driver med kun frivillige kan slike beløp et være eller ikke være. Flere lokalradioer har da også varslet at de får store problemer om dette gjennomføres.

En annen ting er at det, nærmest i stillhet, også er innført et forbud mot å sette opp nye sendere på FM og dette gjelder også utenfor storbyene, og også når det er snakk om å dekke et område lokalradioen har konsesjon for å sende i. Det er åpenbart svært viktig for noen å hindre lokalradioene i å utvikle FM, selv om de selv er villige til å investere og ta risikoen. Her vil skribenten påpeke at han selv er deleier, styreleder og arbeider for flere lokalradioer.

Alt dette høres kanskje ut som bagateller i den store sammenheng, men det er både viktig for de som blir rammet og det er et demokratisk problem. Det å nekte kommersiell lokalradio å sende på FM i storbyene og tvinge de over på DAB kan sammenlignes med å nekte lokalavisene i Oslo å gi ut avis på papir. Og det nye forslaget om reklameforbud kan sammenlignes med å nekte lokalavisene i Oslo å selge annonser i papir-utgaven!

Hadde det kommet et slikt forslag hadde det blitt ramaskrik, men siden det bare gjaldt lokalradio er det knapt nok noen som bryr seg. Men så er spørsmålet hvorfor lokalradioene fortsatt skal tvinges over på digitale plattformer mot sin vilje? FM-nettet er der og kan ikke brukes til noe annet enn radio. Det må derfor være press fra annet hold som ligger bak. Jeg har gode kilder i NRK som forteller at de bryr seg lite om dette, så da står vi igjen med P4-gruppen og Bauer Media?

Tenk deg om VG kunne bestemt hva slags plattform Dagbladet og Dagens Næringliv skulle publisere på og hvis de nektet å føye seg fikk de i stedet et forbud mot å selge annonser? Ville ikke det vært et demokratisk problem? I radiobransjen får dette skje uten at noen bryr seg, jeg har fortsatt til gode å se noe om dette skrevet av såkalte seriøse gravende journalister.

Norsk lokalradioforbund har i sommer hatt en spørrerunde blant kulturpolitikerne på Stortinget. Der kommer det blant annet fram at flere bare tar det som gitt at lokalradio skal sende på DAB ( mot sin vilje ) og også flere som uttaler at det er ikke noe vits i å investere i et FM-nett som skal legges ned. Enkelte stortingspolitikere vil altså ikke bare bestemme hva slags plattform lokalradio skal bruke og hvordan de skal tjene penger, men i tillegg bestemme hva lokalradio skal bruke pengene på!

Og nok en gang undres jeg over hvorfor? Hvorfor er det så viktig å strupe lokalradioene? Det er faktisk ingen rasjonell grunn for å tvinge dem over på DAB. De kan leve fint på FM til evig tid, og kun bruke egne penger på det. I stedet vil myndighetene bruke hundrevis av millioner av kroner i støtteordninger for å tvinge lokalradioene over på DAB, en plattform som aldri kommer til å bli noe annet enn en anekdote.

  • Kommentaren er skrevet av Kyrre Dahl, redaktør av radionytt.no og deleier i en lokalradio.

  • Her finner du flere: Kommentarer

  • Følg oss:     -  RSS:


    Annonse