Annonse

Flere kanaler gir flere lyttere

Radionytt.no - 05.02.2024 - Kyrre Dahl

Radiolyttingen økte i Norge i fjor, viser tall fra Nielsen. Vi har spurt Viaplay og Bauer om hva de tror er årsaken til det.


Kenneth Andresen og Kristoffer Vangen. Foto: P4/Bauer

Nielsen har publisert sin årlige rapport, Radiolytting i Norge, og den viser at radio fortsatt står sterkt i Norge. Blant annet har den daglige dekningen økt fra 58,7 % i 2022 til 60,3 % i 2023. Ukentlig dekning har i den samme perioden økte fra 83,3 til 84,1 %.

Samtidig bruker nordmenn mer tid på radio. Antallet lytteminutter har gått opp fra 82 minutter i 2022 til 83 minutter i 2023. Les mer om undersøkelsen her: Nielsen: Flere hørte på radio i Norge i 2023.

Når det gjelder årsakene til at radiolyttingen økte i 2023 er det flere faktorer som spiller inn, men vi har spurt Kenneth Andresen i Viaplay Group og Kristoffer Vangen i Bauer Media om hva de tror er årsaken:

- Det at det finnes så mange kanaler å velge blant og at det lages så mye godt og variert innhold gjør at det er fristende å velge radio når man vil bli underholdt og oppdatert, sier Kenneth Andresen i Viaplay.

- At radio i tillegg er gratis, er selvfølgelig også en stor fordel. Vi går dessuten alle med en radio i lomma, og derfor kan radio – i motsetning til de øvrige tradisjonelle dekningsmediene - konsumeres nær sagt når som helst og hvor som helst, sier han og får støtte fra sin konkurrent:

- På kort sikt var det utfordrende å gå over til DAB, men det har gitt norske radiolytter et fantastisk utvalg av kanaler, tenker at det absolutt kan være en del av grunnen til den stabiliteten vi ser for norsk radio nå, sier Kristoffer Vangen i Bauer Media.

- Radiolyttingen her i landet har gjennom mange år vært preget av å holde seg på et stabilt høyt nivå, men det er selvsagt ekstra gledelig å se at vi legger bak oss et år med økning, sier Andresen.

- Samtidig må vi ta med oss at trenden i Norge også er svakt nedadgående over de siste 5 årene, men har holdt seg stabil de siste 3 årene, sier Vangen, som er ansvarlig redaktør for Bauer Media.

- Noe av økningen vi ser kan nok også tilskrives at hodetelefonlyttingen nå blir registret i målingen, for selv om lytterne har vært der hele tiden er det først nå de er blitt med i tallgrunnlaget, mener Andresen.

- De siste tre årene har den daglige dekningen vært 60,8 2021 - 58,7 2022 og nå opp igjen til 60,2 i 2023. Radio har med andre ord vært svært stabil de siste tre årene i Norge, noe som er fantastisk med den økende konkurransen fra andre lydmedier, tror ikke vi skal forvente en økning kommende år, men det ser ut som radio holder stand og det er ingen grunn til å tro at 2024 blir noe annerledes. sier Vangen.

- På bakgrunn av alt dette er vi helt overbevist om at radio vil holde seg stabilt og relevant også i lang tid fremover, sier Andresen, som er direktør for P4-gruppen.

  • Mer om: Diverse - alle saker
  • Følg oss:     -  RSS:


    Annonse