Annonse

Vi bruker stadig mer tid på medier

Radionytt.no - 08.02.2024 - Kyrre Dahl

Årsrapporten for Kantar 24Timer viser at det norske folk bruker stadig mer tid på medier. Radio er fortsatt viktig for nordmenn, særlig om morgenen.


Illustrasjon

I 2023 brukte vi i gjennomsnitt 6 timer og 22 minutter (373 minutter) på medier hver dag, en økning på 39 minutter (12 %) fra 2022. Mediebruken økte gjennom døgnet, med en merkbar økning på ettermiddagen. Det kommer fram i årsrapporten fra Kantar 24timer.

Medieforbruket varierer betydelig gjennom dagen; om morgenen domineres det av radio, norske nettsteder og sosiale medier, mens kveldene er preget av TV, strømmetjenester og sosiale medier, går det fram av en pressemelding fra Kantar.

Av medietiden tildeles hele 23 % til nettsteder, hvor en betydelig del går til norske redaksjonelle medier. Tiden brukt på nettsteder økte fra 86 minutter i 2022 til 105 minutter i 2023, noe som representerer en økning på 22 %.

20 % av medietiden er viet til TV, mens 19 % går til strømmetjenester og 14 % til radio. Av den totale medietiden går 39 % til visuelle medier, 27 % til lydmedier, og 7 % til lesing av papiraviser, magasiner, ukeblader og bøker. Podkast står oppført med 3 % av mediekaka.

Kantar 24Timer, en del av Forbruker & Media, gjennomfører undersøkelser kontinuerlig gjennom hele året med kvartalsvise rapporter. I løpet av 2022 og 2023 ble det totalt gjennomført 13.494 intervjuer. 24Timer gir verdifull innsikt i hvordan ulike grupper bruker medier til forskjellige tidspunkt gjennom døgnet, uken og året.

  • Mer om: Diverse - alle saker
  • Følg oss:     -  RSS:


    Annonse